Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Kỹ thuật để nâng phôi gia công lớn trong cẩu cẩu
- Jul 12, 2018 -

Việc sử dụng thiết bị cẩu trục trặc và sử dụng kỹ thuật rất tinh tế: vì công việc của phôi được thiết kế để nâng vành hoặc nâng đôi tai, trước khi vận hành phải kiểm tra theo hướng omni, và nên được thêm vào tất cả các vòng. Nó là cần thiết để có một quá trình nâng thử nghiệm trước khi nâng, xác nhận rằng nó là an toàn và sau đó tiến hành bước tiếp theo. Các thiết bị sling phải được điều chỉnh theo các đặc tính hình dạng và các yêu cầu cụ thể của phôi gia công bị treo, và không thể sử dụng được nếu không có các điều kiện sử dụng.

Các chi tiết kỹ thuật cần thiết cho việc nâng các phôi gia công lớn trong gian lận cẩu

Đối với việc nâng hoặc lắp ráp các mảnh làm việc lớn, vì trọng tải lớn, hình dạng phức tạp, giá trị cao và phối hợp đa người, khó khăn và yếu tố nguy cơ của công trình được cải thiện hơn nữa. Vì vậy, các yếu tố cần thiết sau đây cần được nắm bắt và nắm bắt khi các mảnh làm việc lớn bị đình chỉ.

1. Quan sát hình dạng của phôi trước khi vận hành, nắm lấy trọng tâm của phôi, và xác nhận trọng lượng của phôi theo bản vẽ.

2. chọn dây gian lận, còng, móc và như vậy đúng cách.

3. Đối với phôi gia công, có các vòng hoặc máng nâng được thiết kế để nâng, cần được kiểm tra cẩn thận trước khi vận hành và phải được gắn vào tất cả các vòng.

4. bản thân phôi không có vòng, nên chọn đúng vị trí của các điểm cáp. Đầu móc của cần cẩu phù hợp với trọng tâm của phôi.

5. chú ý đến các góc giữa các dây nên thường ít hơn 90 độ.

6. góc của phôi được thông qua bằng dây thừng phải được bảo vệ với bảo vệ góc.

7. trước khi nâng, phải có một quá trình cần cẩu thử nghiệm. Xác nhận rằng nó là an toàn và sau đó tiến hành bước tiếp theo.